Kļūsti par realizēta mērķa daļu!

Mums vienmēr ir bijis svarīgi treniņu procesu organizēt tā, lai maksimāli izmantotu mūsdienu tehnoloģiskās iespējas! Realizējot 4 (!!!) Eiropas projektus esam radījuši vidi, kurā katrs var attīstīt savu talantu, izmantojot modernākās iekārtas! Nu ir pienācis laiks jaunam mērķim! 


Kam tiek vākti ziedojumi

Vienmēr esmu teicis, ka neviens jūsu ziedojums Ašajiem nekad nav izkūpējis gaisā! Katram ziedojumam ir maksimāla pievienotā vērtība, turklāt "ilgspēlējoša" vērtība! 

Šī projekta mērķis ir savākt līdzekļus, kas ļautu iegādāties pasaules vadošās firmas FREELAP elektronisko iekārtu, kas ļautu teicami organizēt Ašo treniņu procesu, izmantojot jaunākās sporta tehnoloģijas!

Projektā iesaistītie

Projekta starta šāvienu devis pirmais šīs idejas atbalstītājs Aigars Elsis, ziedojot Ašo mērķim 200 eiro! 

Ziedotāju pulks:

Aigars Elsis, Mārtiņš Niklass, Mārtiņš Rajeckis, Katerīna Paltiņa, Kaspars Tensbergs, Žanna Vanaga, Mārtiņš Cipulis, Marita Lindermane, Inguna Mihailova

Ja arī Tev vai tavam uzņēmumam viss dzīvē ir kārtībā, aicinu pievienoties ar savu ziedojumu! Un nav būtisks ziedojuma apmērs, būtiski - būt daļai no mūsu mērķa! Parādīt, ka esi pāri ikdienas pelēkumam, un to, ka Tev svarīgas lielas lietas un jauniešu ceļš uz sapni!

Sporta klubam AŠAIS ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj ziedotājiem - fiziskām personām no valsts saņem atpakaļ iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmējiem - uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā – UIN) atvieglojums ziedotājiem - lasi šeit!

Kā ziedot?

Ziedojums pārskaitāms uz sporta kluba Ašais kontu:

Biedrība "Sporta klubs "Ašais""

Reģ.nr. 50008134741

SWEDBANK Konts: LV51HABA0551024210299

Ar norādi:

Ziedojums sabiedriskā labu organizācijai - projektam "FREELAP"

Cik tālu jau esam?

Kopējā nepieciešamā summa: 1000 eiro

Saziedots: 1000 eiro!!!

Atlicis saziedot: