Tūkstoši Ašo dzīves foto mirkļu!!!! Nāc, apciemo mūsu pasauli!

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads


2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

Sens, tik sens bij' tas...

Sporta laureāts

Sporta klubs Ašais 2019
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem! 
Attēlos un video  redzamie cilvēki, kas nav mūsu kluba sportisti, tajos nokļuvuši nejauši. Attēli uzņemti tikai publiskos pasākumos.

 .