Dodies uz interesējošo gadu, skaties, priecājies, atceries un izdzīvo emocijās vēlreiz!

Sporta klubs Ašais 2018
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem!

 .