Galerija - Sens, tik sens bij' tas laiks!

Rudens krosa stafetes 2014

Sporta klubs Ašais 2018
Attēlu izmantošanu - saskaņot. 
SK Ašais sportistu attēlu un video izvietošana saskaņota ar jauniešu vecākiem!

 .